Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes! Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief

Algemeen

Pencak Silat is de edele krijgskunst cq verdedigingskunst van de Orang Malay. De Orang Malay heeft zich in de loop der tijd gevestigd in Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, delen van de filipijnen en een klein deel van Thailand. Met dezelfde normen en waarden en culturele aspecten hebben zij zich op verschillende plaatsen ontwikkeld, wat hetzelfde geldt voor de Pencak Silat. Daarom moet we niet meer spreken over Pencak Silat Indonesia of Pencak Silat Singapore maar zou het beter zijn te benoemen "Pencak Silat Bangsa Serumpun" (volk met de zelfde voorouders).

Er zijn vele Pencak Silat stijlen/stromingen in Zuid-Oost Azie, waarvande landen Indonesia, Malaysia en Singapore (later toegevoegd Brunei) de grondleggers zijn van de wereldorganisatie "Persilat" .

Binnen de huidige Pencak Silat structuur zijn er 4 aspecten te benoemen die als losstaand onderdeel gezien kan worden, maar tevens de mogelijkheid bied ieder aspect in elkaar over te laten vloeien als een eenheid, deze eenheid wordt "Catur Gatra" genoemd.

Deze vier aspecten kunnen nader bekeken worden op hun afzonderlijk doel, met de wetenschap dat deze aspecten te allen tijde in elkaar overvloeien. Elk aspect van Pencak Silat beschrijft afzonderlijk het doel van de eenheid van de vier aspecten tezamen.

De vier aspecten zijn:

Links in het menu vindt u de verdere verdieping van de aspecten